EU i samfunnsfag

Oppgåver til kompetansemål om EU i samfunnsfag etter VG2.

I læreplanen for samfunnsfag etter VG2 står det:
Gjer greie for EUs mål og styringsorgan. Les desse artiklane og diskutér korleis Noreg kan påverka avgjersler som blir gjort i EU:

http://framtida.no/articles/europa-er-ikkje-ein-annan-stad
http://framtida.no/articles/forskarar-meiner-eos-avtalen-truar-demokratiet

Prøv deg også på denne quizen om EU: Kva veit du om EU? Kven klarer flest rette?

Vist 831 ganger. Følges av 1 person.
Annonse