Viser arkivet for mars, 2014

Bruk Framtida.no i samfunnsfag III

Sjå oppgåver til kompetansemåla om kultur i samfunnsfag VG2!
Les meir!

Samisk kultur og urfolk i samfunnsfag

Opplæringsmål:
• beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk:
Sjå læringsressurs!

Bruk Framtida.no i samfunnsfag

Kompetansemål for VG1/VG1: – analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer.
Les meir!