Skriv om mobbing!

Etter at Elevundersøkinga blei lagt fram, er mobbing igjen på dagsorden. Kan det hjelpa å skriva om det?
Les meir!

Kva skal ein seia om rettssaka?

Her er nokre tips og råd til korleis ein kan snakka om rettssaka:
Les heile saka no!

Sidemålsdebatt i klasserommet

Eit forslag til målstrid i klasserommet.
Les meir!

Ny språkpris til unge forskarar

Nysgjerrigper og Språkrådet med ny pris til elevprosjekt om språk.

Les heile saka no!

Kva nynorske ressursar treng du i skulen?

Me planlegg å retta det nynorske nettidsskriftet for ungdom, Magasinett, og nyhende- og debattavisa for unge, Framtida.no, endå meir mot bruk i skulen – og håpar du kan hjelpa oss å svara på nokre spørsmål!

Gå til undersøkinga vår her!

Skrivekonkurranse for vidaregåande og ungdomsskule

Korleis bør ungdom få meir makt over eigen kvardag? Framtida.no lyser ut skrivekonkurranse for ungdom med temaet "Makt over eiga framtid”.

Les meir!

Journalist i klassen?

I veke 42 kan klassen din få besøk av ein journalist frå Framtida.no i samband med Dei nynorske mediedagane.
Les meir!

Nobel i skulen

Du treng ikkje vera geni for å forstå arbeidet til Nobelprisvinnarane!
Les meir!

Undervisningsopplegg om eple og gener

Filmen «Eplet som forsvant» er utgangspunkt for eit nytt undervisningsopplegg for skulen frå Genressurssenteret.

Les meir!

Spør politikarane!

Tips til aktivitetar i samband med lokalvalet!
Les meir!

Mange eldre lærarar i den norske skulen

Fullt så ille som dette er det vel ikkje. (Foto: Bob Cotter, med CC-lisens)

I mange av landets kommunar er fleirtalet av lærarane i grunnskulen over 60 år. Desse kommunane vil få ei utfordring for å oppretthalde talet på lærarar dei neste seks åra.

Dette peikar NRK Sogn og Fjordane på.
– Det som er hovudutfordringa er å klare utskiftinga, det å klare å få nok nytt lærarpersonale når dei eldre går av med pensjon, seier Gunn Marit Haugsbø som er fylkesleiar i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane til NRK.
– Denne situasjonen har vi vore klar over lenge, og vi har god oversikt over tilhøva i Sogn og Fjordane. Det som er viktig for kommunane no er det å leggja til rette for god personalpolitikk, der ein ivaretek dei godt vaksne lærarane slik at dei vil vera lenge i yrket, held ho fram.
Haugsbø seier at det ikkje er noko problem at ein stor del av lærarane er over 60 år. Ho meiner at dei fungerer særs godt og er ein enorm ressurs for både elevar og kollegaer. Hovudutfordringa blir det å klara å tilsetja like mange kvalifiserte personar som det går av.
– Det er ikkje noko hinder å vera over 60 år, du kan framleis vera ein dyktig lærar. Det som er hovudutfordringa er å klare utskiftinga, det å klare å matcha avgangen samstundes som ein får tak i kvalifiserte personar, slår Haugsbø fast.
Her kan du finne ut korleis det står til i din kommune.

Aksjonar for leseglade i sommar

Mange bibliotek gjennomfører i sommar leseaksjonar for elevar i skulen. Det gjer dei mellom anna i Indre Sunnfjord og i Hallingdal. Dette gjer dei for å auke leseferdigheitene blant dei unge.
I Indre Sunnfjord har dei kalla aksjonen Sommarles 2011, og dei lokkar både med bøker og digikort-spelar som premiar. Her kan du lese meir om konkurransen i Indre Sunnfjord.
I Hallingdal samarbeider seks kommunar om leseaksjonen Sommarbok 2011. Dei lokkar også med bokpremiar.
Leseaksjonane fungerer slik at dei unge går til det lokale biblioteket og melder seg på. Dei får eit lesekort som dei sjølve fyller ut og leverer inn til biblioteket innan ein gitt frist. Nokre av aksjonane oppmodar også dei unge lesarane til å skrive meldingar av bøkene dei har lese.
Sjekk om ditt lokale bibliotek har ein leseaksjon i sommar!

Fokus på mobbing

Det siste tiåret har det vore fokus på mobbing i skulen og det har gitt positive resultat. Det har dei også opplevd ved Kaupanger skule i Sogndal. Les mer…

Verdas bokdag

Korleis få ungdommar til å lesa meir?
Les meir!

For enkelt med fordjupning?

Både elevar og lærarar i ungdomsskulen er lite motiverte for fordjupningsfaga, kjem det fram i ein rapport som er utarbeidd for NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).
Les heile saka her!

Nyttig engelskundervising

La elevane bli omsetjarar av verdsleiande forskarar!

Les meir!

Mange gamle og dårlege skular

Ein av tre skulebygningar I Norge forfell. Etterslepet på vedlikehald er på 65 milliardar kroner, viser tal frå KS (Kommunenes Interesseorganisasjon).
Les meir!

Skal avsløra miljøsyndarar

Miljøjournalistene er eit tverrfaglig undervisningsopplegg for elevar på 9. og 10. trinn på ungdomsskulen og 1. klasse på vidaregåande skule.
Les meir!

Lesekonferanse i Stavanger

Temaet for den nasjonale konferansen om lesing er i år om overgangen mellom barnehage og skule.
Les mer…

Ungdom skal hjelpa ungdom med pengar

Tre direktørar og ein rektor skreiv i førre veke under på ei samarbeidsavtale for å hjelpe ungdom med privatøkonomien. (Foto: Mette Presterud)

Stadig fleire unge opplever å hamne i den såkalla ”Luksusfella”. Nå skal ungdommar ved Bjørnholt skole i Oslo utvikla eit undervisningsopplegg som skal gjere unge meir bevisste på kva dei bruker pengane sine på.

Les heile saka nå!

Halve jobben er gjort

Saknar du som norsklærar gode nynorske tekstar du kan bruke i undervisninga? Då kan du bruke tekstane på Magasinett
Her har vi også eit lærarrom -

I Lærarrommet på Magasinett kan du fritt laste ned ei handbok til bruk av Magasinett-tekstane i undervisninga.

Tilbake til 2020

SKRIVEKONKURRANSE: Kva framtid vil du ha?
Les meir!

Dataspel i historietimen

Slik kan historietimane om den italienske renessansen bli ekstra kjekk!
Les meir!