Viser arkivet for stikkord handbok

Halve jobben er gjort

Saknar du som norsklærar gode nynorske tekstar du kan bruke i undervisninga? Då kan du bruke tekstane på Magasinett
Her har vi også eit lærarrom -

I Lærarrommet på Magasinett kan du fritt laste ned ei handbok til bruk av Magasinett-tekstane i undervisninga.