Viser arkivet for stikkord nynorsk

Slik bruker me Framtida.no i sidemålsundervisinga

Lærarane Åshild Hjelbrekke og Borghild Rommetveit ved Natland skole i Bergen tok ordet under Nynorskkonferansen sist veke og fortalde om opplegget sitt etter eit seminar om sidemålsundervisinga.
Les meir om opplegget her!

Lynkurs i å skriva bokmeldingar

I dag var eg på Stord Ungdomsskule for å læra 9.klassingar å skriva bokmeldingar.
Les meir!

Når Haugtussa hjelper oss i danningsarbeidet

«Nå skal me ha sidemål. Det likar ikkje de og nynorsk likar ikkje eg – men me får slita oss gjennom det saman».
Les meir!

Globalisering i samfunnsfag

Her får du tips til aktuelle oppgåver i samfunnsfag på VG2-nivå til kompetansemåla om globalisering og makt og avmakt i verdssamfunnet.
Sjå oppgåvene!

Are Kalvø i norsktimen

Kva verkemiddel bruker Are Kalvø i tekstane sine?

Sjå oppgåver til Are Kalvø-tekstar her!

Leseglede og lærelyst med nynorske barne- og ungdomslitteratur

Me inviterer til seminar på Stord!
Les meir om seminarpakken her!

Gøy med nynorsk før sommarferien

Her kjem fleire tips frå oss i Framtida.no til aktivitetar i norsktimane før sommarferien.
Les heile saka no!

Bruk Framtida.no i samfunnsfag III

Sjå oppgåver til kompetansemåla om kultur i samfunnsfag VG2!
Les meir!

Samisk kultur og urfolk i samfunnsfag

Opplæringsmål:
• beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk:
Sjå læringsressurs!

Bruk Framtida.no i samfunnsfag

Kompetansemål for VG1/VG1: – analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer.
Les meir!

Grunnlova i klasserommet


Her får du tips til korleis du kan bruka grunnlovsjubileet i klasserommet!
Les meir!

Framtida.no og Magasinett på konferanse

Framtida.no og Magasinett vil fortelja om korleis du kan gjera nynorsktimane meir aktuelle på konferansen «Norskfaget i endring?».
Les heile saka no!

Nynorske nettressursar for skulen

Her er nokre tips til det du kan finna på nett!
Les meir!

Nettkurs i nynorsk

Språkrådet har utarbeidd eit interaktivt kurs i nynorsk, skrive spesielt for elevar i vidaregåande skule med bokmål som hovudmål.
Les meir!

Etablerer ressursbase for ungdomsskulen

Det pedagogiske prosjektet Kvitebjørnen er i innspurten.
Les heile saka no!

Sidemålsdebatt i klasserommet

Eit forslag til målstrid i klasserommet.
Les meir!

Journalist i klassen?

I veke 42 kan klassen din få besøk av ein journalist frå Framtida.no i samband med Dei nynorske mediedagane.
Les meir!