Viser arkivet for stikkord samisk

Samisk kultur og urfolk i samfunnsfag

Opplæringsmål:
• beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk:
Sjå læringsressurs!