Lærarrommet er flytta

Gå til http://magasinett.no/laerarrommet for å lesa meir om korleis du kan bruka Magasinett og Framtida.no i undervisinga!

Debatt om flyktningsituasjonen

Debattkurs og flyktningdebatt i klassen.
Les meir!

Slik bruker me Framtida.no i sidemålsundervisinga

Lærarane Åshild Hjelbrekke og Borghild Rommetveit ved Natland skole i Bergen tok ordet under Nynorskkonferansen sist veke og fortalde om opplegget sitt etter eit seminar om sidemålsundervisinga.
Les meir om opplegget her!

Lynkurs i å skriva bokmeldingar

I dag var eg på Stord Ungdomsskule for å læra 9.klassingar å skriva bokmeldingar.
Les meir!

EU i samfunnsfag

Oppgåver til kompetansemål om EU i samfunnsfag etter VG2.
Les meir!

– Grunnlova er ei gullgruve for språkopplæringa

Nynorsksenteret har laga til eit nytt opplegg for språkopplæring.
Les meir!

Når Haugtussa hjelper oss i danningsarbeidet

«Nå skal me ha sidemål. Det likar ikkje de og nynorsk likar ikkje eg – men me får slita oss gjennom det saman».
Les meir!

Globalisering i samfunnsfag

Her får du tips til aktuelle oppgåver i samfunnsfag på VG2-nivå til kompetansemåla om globalisering og makt og avmakt i verdssamfunnet.
Sjå oppgåvene!

Are Kalvø i norsktimen

Kva verkemiddel bruker Are Kalvø i tekstane sine?

Sjå oppgåver til Are Kalvø-tekstar her!

Leseglede og lærelyst med nynorske barne- og ungdomslitteratur

Me inviterer til seminar på Stord!
Les meir om seminarpakken her!

Gøy med nynorsk før sommarferien

Her kjem fleire tips frå oss i Framtida.no til aktivitetar i norsktimane før sommarferien.
Les heile saka no!

Bruk Framtida.no i samfunnsfag III

Sjå oppgåver til kompetansemåla om kultur i samfunnsfag VG2!
Les meir!

Samisk kultur og urfolk i samfunnsfag

Opplæringsmål:
• beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk:
Sjå læringsressurs!

Bruk Framtida.no i samfunnsfag

Kompetansemål for VG1/VG1: – analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer.
Les meir!

Grunnlova i klasserommet


Her får du tips til korleis du kan bruka grunnlovsjubileet i klasserommet!
Les meir!

Framtida.no og Magasinett på konferanse

Framtida.no og Magasinett vil fortelja om korleis du kan gjera nynorsktimane meir aktuelle på konferansen «Norskfaget i endring?».
Les heile saka no!

Justin Bieber på skulen?

Er det mange i klassen din som ikkje har fått reisa til konsertane? Då kan det kanskje hjelpa litt å bruka Justin Bieber i nynorskundervisinga?

Les heile saka no!

Nynorske nettressursar for skulen

Her er nokre tips til det du kan finna på nett!
Les meir!

Skrivekonkurranse: Min europeiske draum

Sprei ordet om skrivekonkurransen vår, og vinn flotte premiar!
Les meir om skrivekonkurransen!

Nettkurs i nynorsk

Språkrådet har utarbeidd eit interaktivt kurs i nynorsk, skrive spesielt for elevar i vidaregåande skule med bokmål som hovudmål.
Les meir!

Feir FN-dagen på skulen

Her finn du opplegg for å feira FN-dagen i skulen.
Les heile saka no!

Etablerer ressursbase for ungdomsskulen

Det pedagogiske prosjektet Kvitebjørnen er i innspurten.
Les heile saka no!

Förstår du vad jag säger?

Nokre tips til svensk og dansk i norsktimane!
Les meir!

Lærarrommet

Følges av 12 medlemmer.

Denne sona er for alle som vil dela tips til å bruka internett og digitale verktøy i undervisinga.

Bak Lærarrommet står Framtida.no og Magasinett.no. Med jamne mellomrom vil me koma med tips til korleis Framtida.no og Magasinett.no kan brukast i undervisinga. Mer om sonen

Origo Lærarrommet er en sone på Origo. Les mer
Annonse